Poland

Currency exchange rates and gold prices in the XML and JSON formats.

NBP Web API
  • NBP Web API umożliwia klientom HTTP wykonywanie zapytań na poniższych zbiorach danych publikowanych przez nbp.pl
  • HTTPS Support Unknown
  • CORS Support Unknown
  • Authentication Type Unknown
  • Price Unknown