Poland

Currency exchange rates and gold prices in the XML and JSON formats.

NBP Web API

NBP Web API umożliwia klientom HTTP wykonywanie zapytań na poniższych zbiorach danych publikowanych przez nbp.pl

  • HTTPS Support Unknown
  • CORS Support Unknown
  • Authentication Type Unknown
  • Price Unknown